Intoleràncies alimnentàries:

Cada vegada es diagnostiquen més casos en què els aliments provoquen reaccions adverses en l’organisme humà, ja siguin al·lèrgies o intoleràncies alimentàries.

Les al·lèrgies es defineixen com la reacció adversa o resposta alterada del sistema immunitari d’una persona davant la ingestió, contacte o inhalació a un aliment, a un component / ingredient o, fins i tot, a una traça d’un aliment.

En canvi, les intoleràncies alimentàries són la reacció adversa del propi metabolisme, sense participació del sistema immunològic, davant la ingestió d’un aliment o component d’un aliment. En la majoria dels casos es deu a alteracions en la digestió o metabolisme dels aliments, que per origen genètic o adquirit amb els anys, impedeixen la digestió, assimilació i aprofitament d’algunes substàncies que contenen els aliments.

Qualsevol aliment pot provocar reaccions adverses (es coneixen més de 170 aliments que poden desencadenar al·lèrgies i intoleràncies), però hi ha una sèrie de factors condicionants que influeixen en l’aparició i desenvolupament de les al·lèrgies.

Els principals aliments que produeixen al·lèrgies son: la llet, els ous, el peix, el marisc, els fruits amb cascara, les llegums, els cereals i les fruites.

I les intoleràncies alimentaries més freqüents que podem trobar serien: la intolerància a la fructosa, la lactosa, el sorbitol..

Els símptomes son diferents en ambdós casos, les reaccions adverses davant d’una al·lèrgia alimentària es produeix de forma molt clara, definida i immediata, mentre que a la intolerància alimentària el procés de rebuig a un aliment es produeix de forma més discreta i prologant en el temps.

La majoria de les reaccions al·lèrgiques als aliments són cutànies, digestives, respiratòries i anafilaxis.

En les intoleràncies aquests símptomes poden aparèixer més lentament i són similars als digestius causats per les al·lèrgies: nàusees, diarrea, mal intestinal, còlic, cefalea, sensació de calor…

Les persones que les pateixen, es troben davant la incertesa de quina és l’alimentació que han de seguir. Per això, hem de conèixer el component de l’aliment que provoca la intolerància, que aliments en contenen i quin és exactament la nostra patologia.

Per tant, l’educació nutricional es aquets casos és molt rellevant, per poder prevenir totes les complicacions i símptomes que es poden donar en les intoleràncies i les al·lèrgies.

Les intoleràncies alimentàries comporten doncs, la necessitat d’acceptar i assumir una alimentació controlada, fet que pot ocasionar problemes d’acceptació degut a la importància que té el menjar en la nostra vida, i més si tenim en compte que es troba molt lligat a la relació social (reunió amb amics, família, feina…).

És important que la persona que té una o algunes intoleràncies pugui adquirir recursos personals i un entorn de suport, de manera que pugui incloure les noves pautes amb normalitat, de manera natural.

El suport psicològic va dirigit a facilitar estratègies i eines personals, reduir l’aïllament social, evitar l’ansietat davant l’àpat i vers les situacions on s’ha de menjar. La millora de l’estat d’ànim si presenta falta de motivació o estat deprimit. Adaptació al nou estil de vida i la simptomatologia que pot aparèixer.