Davant la societat actual, la psicologia es veu reclamada en el tractament de la obesitat.

La obesitat ja no es una simple apreciació estètica, si no que poc a poc hi ha una major consciència de les repercussions sobre la salut, arribant a ser considerada com a malaltia.

La obesitat es dona guiada per diferents variables, la genètica, que es converteix en un condicionant on la persona no pot assumir el control; la biologia que marcarà les característiques pròpies de la persona a nivell orgànic; i les variables psicològiques, comportamentals i socials on l’individu pot actuar per remediar-la.

La obesitat genera una sèrie de malestars a la persona que va des de la part física i salut; ja que pot generar o ser comórbida amb diferents malalties com, hipertensió arterial, afectacions cardiovasculars, diabetis,… dolors articulars, afectació òssea, limitacions de la mobilitat amb la necessitat del suport d’altres persones en el dia a dia; fins la part emocional i social, ja que pot haver repercussió sobre l’autoestima, estat d’ànim, i interacció amb l’entorn, degut a les dificultats que poden aparèixer a nivell personal o en la relació social.

Aspectes com l’acceptació estètica, l’ansietat, l’estat anímic baix degut a l’intent d’aprimar-se i no aconseguir-ho, el no poder seguir la dieta objectiu, la falta de control amb el menjar, i el vincle que s’ha establert amb aquest es converteixen en obstacles en la reducció de pes i la qualitat de vida de la persona.

L’equip de Psicomed Salud avalua la persona i la seva necessitat, així com el tractament més adient per tal de poder assolir els objectius marcats.

En la cirurgia bariàtrica, podrà avaluar el perfil de la persona per veure la idoneïtat cap al mètode, fer-ho possible amb la intervenció individual, oferint estratègies, pautes, acompanyament i seguiment en el procés.

La idea és poder facilitar el tractament, donar eines a la persona interessada i oferir un nou funcionament per tal de que aquesta pugui tenir una bona salut i qualitat de vida.

El maneig multidisciplinari del pacient amb cirurgia bariàtrica és fonamental. El dietista – nutricionista és un integrant vital del mateix i és qui ha d’avaluar l’estat nutricional del pacient, determinar les deficiències nutricionals preexistents, desenvolupar les intervencions nutricionals apropiades per tal de corregir-les i crear un pla nutricional postoperatori que contribueixi a augmentar les probabilitats d’èxit.

El tractament nutricional preoperatori té com a finalitat primordial la reducció del fetge gras com també del greix abdominal, amb l’objecte de disminuir, possiblement, tant el temps operatori com les complicacions quirúrgiques i aconseguir una major pèrdua de pes postoperatori.

L’entesa del maneig nutricional del pacient amb cirurgia bariàtrica requereix d’un coneixement apropiat de la fisiologia del sistema digestiu, amb l’objecte de racionalitzar el maneig dels volums, les característiques dels aliments seleccionats i els suplements nutricionals requerits.

L’equip i el pacient cal que siguin conscients de la importància de la nutrició, no només abans de la cirurgia i immediatament després d’ella, sinó la resta de la vida.

Finalment, el canvi d’estil de vida s’ha d’incorporar al tractament, per prevenir d’aquesta manera la nova guany de pes i les implicacions que això comporta.